Briefadvies nr. 2 van 15 mei 2006 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan de heer Robert Rubens, Voorzitter Commissie voor medische ethiek van UZ Gent