Briefadvies nr. 4 van 2 oktober 2008 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan Dr. Frans Debreuck, Voorzitter van de Commissie voor medische ethiek van Sint-Augustinuskliniek te Veurne