Briefadvies nr. 7 van 23 september 2011 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan Dr. Patrick Cras, Voorzitter van de Commissie voor medische ethiek van de Universiteit Antwerpen naar aanleiding van aanvragen voor ethisch advies voor studies waarin bij grote(re) bevolkingsgroepen onderzoeken gebeuren naar de invloed van het milieu op de gezondheid : vallen deze studies onder preventie, dat een bevoegheid is van de Vlaamse Overheid, of vallen deze studies al dan niet onder de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon?