Briefadvies nr. 8 van 19 maart 2013 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek aan mevr. Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid