Brochure: Alternatieven voor invasieven

Deze brochure heeft als doelstelling u wegwijs te maken in de problematiek van invasieve planten en om op ontdekkingstocht te gaan naar alternatieve planten die het, zoals u zal zien, uitstekend zullen doen in uw tuin…

Let op: de contactgegevens in deze brochure kunnen verouderd zijn. 
Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel
+32(0)2 524.97.97
info@health.fgov.be