Biodiversiteit in België: Een overzicht

Deze brochure geeft een stand van zaken over de biodiversiteit in België aan de hand van enkele cijfers en conclusies gespreid over 20 pagina’s.

Let op: de contactgegevens in deze brochure kunnen verouderd zijn. 
Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel
+32(0)2 524.97.97
info@health.fgov.be