Biodiversiteit in belgië: De Opmars Van Exoten

Het is een samenspel van informatieve fiches en leuke spelletjes. Tien soorten illustreren de gevaren van invasieve exoten, de oplossingen van de spelletjes geven tips om er wat aan te doen.

Let op: de contactgegevens in deze brochure kunnen verouderd zijn. 
Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel
+32(0)2 524.97.97
info@health.fgov.be