Brochure: Good practices voor sterilisatie van medische hulpmiddelen (HGR 9256)
Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie uit 2006 (HGR 7848)


Deze aanbevelingen zijn niet langer van toepassing. Ze zijn vervangen door de Goede praktijken voor het beheer van medische hulpmiddelen voor meermalig gebruik (HGR 9682), gepubliceerd in maart 2023.