Brochure: Good practices voor sterilisatie van medische hulpmiddelen - Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848 – 2006) (HGR 9256)

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad  goede praktijken inzake de sterilisatie van medische hulpmiddelen ten behoeve van  zorginstellingen en centrale sterilisatieafdelingen. Daarin worden de stappen beschreven die van fundamenteel belang zijn voor een "goede" behandeling van medische hulpmiddelen alsook voor het behoud van de steriliteit tot het gebruik. Beoogd wordt het verbeteren van de kwaliteit in zorginstellingen ten bate van de patiënten.

Interessante link: de FOD Volksgezondheid beoogt een kwaliteitsvolle en veilige zorg aan de patiënten met deze producten.