Voor sommige personeelsleden van de overheidssector betaalt Medex kosten bij een arbeidsongeval.

Deze brochure geeft je een overzicht van de meest frequente kosten en ook per kost hoeveel we betalen en wat je allemaal moet doen om in orde te zijn met je terugbetalingsaanvraag (bv. moet je al dan niet vooraf ons akkoord vragen).

Alleen medische kosten die nodig zijn voor de medische verzorging als gevolg van het arbeidsongeval worden (terug)betaald.

Wij komen alleen tussen in verplaatsingskosten voor een behandeling, opname, … als die door ons werd aanvaard/betaald.
Indien verplaatsingskosten met de auto ingebracht kunnen worden dan is dit aan volgend tarief:

  • 0,4171 €/km vanaf 01/01/2024
  • 0,4090 €/km voor verplaatsingen tot en met 31/12/2023