Voor sommige personeelsleden van de overheidssector betaalt Medex kosten bij een arbeidsongeval.

Deze brochure geeft u een overzicht meest frequente kosten en ook per kost hoeveel we betalen en wat je allemaal moet doen om in orde te zijn met je terugbetalingsaanvraag (bv. moet je al dan niet vooraf ons akkoord vragen).