Goede praktijken voor het beheer van medische hulpmiddelen voor meermalig gebruik (BROCHURE)
Herziening van de aanbevelingen voor sterilisatie uit 2017 (HGR 9256) 


link naar het "klassieke" advies