e-learning burnout

Voorstelling

Aangezien enerzijds burn-out een problematiek is waarmee steeds meer mensen te maken krijgen, en anderzijds de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg niet voldoende in staat zijn om de aandoening te identificeren en te behandelen, heeft de HGR in september 2017 een advies "Burn-out en werk" (HGR 9339, 2017) gepubliceerd. De bedoeling van dit advies was om "het begrip burn-out beter te definiëren, aanbevelingen te doen in verband met de identificatie en behandeling ervan en de behoefte aan opleiding en het competentieprofiel te bepalen van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die deze werkenden met werkgerelateerde problemen zullen begeleiden". Dit advies stelt dus een definitie van burn-out voor en doet aanbevelingen voor de diagnose en de behandeling. Het vormt de basis van deze online opleiding, waarmee gezondheidsprofessionals leren over de definitie, de screening en de diagnose van een burn-out, net als over de behandeling ervan.

Deze opleiding bestaat uit 6 modules in videoformaat. U kunt zelf de volgorde kiezen, maar we raden aan te beginnen met de module "Definitie". Er is ook een quiz. Die is niet interactief, maar u kunt er wel mee testen wat u hebt geleerd en de belangrijke punten nog even herhalen.  


Opgelet : Om een erkenning van deelname aan de opleiding in de vorm van accreditatiepunten (1CP Ethiek en economie) en een certificaat te krijgen gelieve deze opleiding via de website: www.e-learninghealth.be te volgen.
 

 

  • BURN-OUT e-learning: Module 1 - Definitie van burn-out

De Hoge Gezondheidsraad heeft 6 e-learning video's gemaakt op basis van zijn advies "Burn-out en werk". Deze eerste video verschaft meer inzicht in wat een burn-out precies is door de geschiedenis van het begrip, de huidige definitie en de risicofactoren te belichten.

  • BURN-OUT e-learning: Module 2 - Opsporing van burn-out

De Hoge Gezondheidsraad heeft 6 e-learning video's gemaakt op basis van zijn advies "Burn-out en werk". Deze tweede video toont hoe men personen kan opsporen die het moeilijk hebben door hun werk. Hij beschrijft daartoe de symptomen van de burn-out, de beschikbare instrumenten en de pathologieën die uitgesloten moeten worden.

  • BURN-OUT e-learning: Module 3 - Begeleiding

De Hoge Gezondheidsraad heeft 6 e-learning video's gemaakt op basis van zijn advies "Burn-out en werk". Deze derde video beschrijft de fasen van het proces dat tot doel heeft iemand met een burn-out te begeleiden tot hij of zij het werk kan hervatten. 

  • BURN-OUT e-learning: Module 4 - Zorgverleners

De Hoge Gezondheidsraad heeft 6 e-learning video's gemaakt op basis van zijn advies "Burn-out en werk". Deze vierde video licht de rol toe van de personen die betrokken zijn bij elke fase in de begeleiding van iemand met een burn-out.

  • BURN-OUT e-learning: Module 5 - Therapeutische interventies

De Hoge Gezondheidsraad heeft 6 e-learning video's gemaakt op basis van zijn advies "Burn-out en werk". Deze vijfde video beschrijft de aanbevolen behandelingen van een burn-out.

  • BURN-OUT e-learning: Module 6 - Preventie

De Hoge Gezondheidsraad heeft 6 e-learning video's gemaakt op basis van zijn advies "Burn-out en werk". Deze zesde video geeft een overzicht van de preventiestrategieën voor burn-out op het niveau van het individu en de organisatie.

  • BURN-OUT: De QUIZ van de Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad heeft 6 e-learning video's gemaakt op basis van zijn advies "Burn-out en werk". Deze video bevat een quiz over de hoofdpunten van de andere zes video's.