De FOD Volksgezondheid heeft het genoegen om u een nieuw promotie-instrument voor te stellen met betrekking tot de rechten en de medewerking van de patiënt in de zorgrelatie.

8 online video’s

De nieuwe tool bestaat erin om 8 video’s (in het Nederlands en het Frans), van elk ongeveer twee minuten, online ter beschikking te stellen.

De eerste 7 films illustreren zeer concreet elk recht van de patiënt (zoals beschreven in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt).

De achtste film is speciaal gewijd aan de situatie van een patiënt die niet bekwaam is om zelf zijn rechten uit te oefenen.

Hier volgen enkele situaties die worden aangehaald in de 8 video’s die op het YouTube kanaal van de FOD Volksgezondheid zijn gepubliceerd:

Hoe zal Suzanne haar nieuwe huisarts kiezen? Aziz twijfelt tussen verschillende types tandbehandeling; welke informatie moet hij krijgen, opdat hij een geïnformeerde toestemming kan geven? Wat betekent een kwaliteitsvolle dienstverstrekking? Kan Fabrice zijn patiëntendossier bij de kinesitherapeut raadplegen?, enz.

Partnerschap patiënt-beroepsbeoefenaar

Elke film benadrukt de relatie van partnerschap tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt.

Als de patiënt rechten heeft, heeft hij volgens de wet ook een opdracht om zijn medewerking te verlenen aan de beroepsbeoefenaar. Deze optiek van dialoog, vertrouwen en medewerking laat toe om misverstanden te vermijden en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Daarnaast wordt ook de slogan “In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt” hernomen in elke video.

Een pedagogische tool

Deze films willen een makkelijk te verspreiden en pedagogisch instrument vormen. De idee is om de mogelijkheid te bieden om de video’s te gebruiken in het kader van colloquia, conferenties, vormingen, bijeenkomsten, enz. De films zullen ook worden verspreid bij verschillende partners binnen de gezondheidszorg.

De filmpjes zullen bovendien voor elke burger toegankelijk zijn via multimedia (zoals de YouTube-ruimte van de FOD Volksgezondheid).

Indien u dieper wenst in te gaan op een concrete vraag, verwijzen u graag naar de informatie op deze website.

Ontdek de video’s door te klikken op de linken hieronder:

1. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

2. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

3. Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie

4. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

5. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift

6. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn intimiteit en van zijn persoonlijke levenssfeer

7. Neerleggen van een klacht bij een ombudsfunctie

8. Vertegenwoordiging indien de patiënt niet in staat is zijn rechten uit te oefenen