In 2004 besliste het federaal platform ziekenhuishygiëne, gesteund door de BAPCOC, om een nationale promotiecampagne inzake handhygiëne op touw te zetten met de slogan “Handhygiene,doe het… en met handalcohol” . Deze campagne heeft als doelstelling de handhygiënecompliantie op een duurzame wijze te bevorderen in acute algemene ziekenhuizen, gespecialiseerde ziekenhuizen (revalidatiecentra) en geriatrische ziekenhuizen .

Datum van het campagne:

  • Meting vóór sensibilisatie / pre-campagne metingen: 15/1/2005 - 14/2/2005
  • Sensibilisatiefase van de campagne / sensibilisatieperiode: 15/2/2005 - 15/3/2005  
    Slogan/Focus/Message: Hand hygiene, just do it ... and with alcohol rubs
  • Meting na sensibilisatie / post-campagne metingen: 15/4/2005 - 15/5/2005


Hieronder vindt u het materiaal van de campagne 2004-2005.