In 2006 besliste het federaal platform ziekenhuishygiëne, gesteund door de BAPCOC, om de tweede nationale promotiecampagne inzake handhygiëne op touw te zetten met de slogan “Handhygiëne, doe het goed”. Promotie van handhygiëne berust immers op een permanente wijziging van de attitude van de gezondheidswerkers, zodat het aangewezen is deze campagne regelmatig te herhalen. Goede handhygiëne en bij uitbreiding ziekenhuishygiëne zijn bovendien belangrijke wapens in de strijd tegen het overmatig gebruik van antibiotica en dus ook tegen de stijgende microbiële resistentie.

  • Meting vóór sensibilisatie / pre-campagne metingen: 1/10/2006 - 30/10/2006
  • Sensibilisatiefase van de campagne / sensibilisatieperiode: 15/11/2006 - 15/12/2006  
    Slogan/Focus/Message: Hand hygiene, do it correctly
  • Meting na sensibilisatie / post-campagne metingen: 15/01/2006-14/02/2007

Hieronder vindt u het materiaal van de campagne 2006-2007.

Document