De achtste campagne 2018 - 2019 is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met BAPCOC, NVKVV, ABIHH en Sciensano.

De campagne verliep in drie fasen:

 • Pre-campagne meting:  05/11/2018 - 04/12/2018
 • Sensibilisatiecampagne: 04/02/2019 - 03/03/2019
  • Algemene slogan: ​​ Handhygiëne, doet u ook mee?
  • Slogan specifiek voor acute ziekenhuizen:  Handhygiëne, op naar nul kathetergerelateerde bloedbaaninfecties​!​
 • Post-campagne meting: 01/04/2019 - 15/05/2019

Resultaten

Bemoedigende resultaten

 • De participatiegraad was een succes: het aantal deelnemende ziekenhuizen bleef hoog, met een significante stijging in het aantal psychiatrische ziekenhuizen.
 • Als we het naleven van de regels rond handhygiëne voor en na de 8ste editie van de sensibiliseringscampagne vergelijken, stellen we een algemene stijging in de naleving van handhygiëne vast van tot +6,2 % (chirurgie), +7,4 % (geriatrie) en +17,2 % (psychiatrie). De sensibiliseringsperiode lijkt dus een direct en positief resultaat te hebben gehad op de geobserveerde praktijken.
 • Het gemiddelde percentage dat de regels rond handhygiëne naleeft, verschilt per beroepsgroep. Zoals bij de vorige edities behaalden de verpleegkundigen de beste resultaten met een gemiddelde naleving van 74,7 % vóór en 82,6 % na de campagne. Het verzorgend personeel en de kinesitherapeuten maken de top 3 af.  
 • Het algemene percentage van de regels rond handhygiëne tijdens de postcampagnefase van deze 8ste editie, is 79,5 % (alle beroepsgroepen samen). Dat is een verbetering ten opzichte van de cijfers die we tijdens de postcampagnefase van de vorige editie (2016-2017) optekenden, toen het nog 78 % was.
 • Het gemiddelde percentage van de naleving voor de indicatie ‘vóór veneus/arterieel contact’ in deze 8ste campagne nam toe van 76,2 % vóór tot 80 % na de campagne. Er is dus een stijging in het compliantiepercentage voor deze indicatie in vergelijking met de resultaten van de 7de campagne (waarbij er 69,2 % vóór en 76,2 % na de campagne werd opgetekend). Deze resultaten mogen in de toekomst zeker verbeteren.

“Bij elke nieuwe campagne zien we een verbetering onder alle beroepsgroepen van gezondheidswerkers en in bijna alle eenheden, en in het bijzonder zien we de grootste stijging bij instellingen of afdelingen die voordien nog niet hebben deelgenomen”, benadrukt Boudewijn Catry, wetenschapper bij Scienano.

De resultaten van de nationale campagne 2018-2019 ‘Handhygiëne, op naar nul kathetergerelateerde bloedbaaninfecties!’ vindt u terug in het rapport van Sciensano.

Methodologie

E-learning

Ontdek nu onze e-learning over handhygiëne!

Sensibilisatiemateriaal

Nieuwe affiches handhygiëne:

De presentatie 'Preventie van kathetergerelateerde bloedbaaninfecties' is hier beschikbaar.