De achtste campagne 2018 - 2019 is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met BAPCOC, NVKVV, ABIHH en Sciensano.

De campagne zal in drie fasen verlopen:

  • Pre-campagne meting:  05/11/2018 - 04/12/2018
  • Sensibilisatiecampagne: 04/02/2019 - 03/03/2019
    • Algemene slogan: ​​ Handhygiëne, doet u ook mee?
    • Slogan specifiek voor acute ziekenhuizen:  Handhygiëne, op naar nul kathetergerelateerde bloedbaaninfecties​!​
  • Post-campagne meting: 01/04/2019 - 15/05/2019

Deadlines voor het coderen van observatiegegevens

  • Observatiegegevens coderen in de pre-campagne: 31/01/2019
  • Observatiegegevens coderen in de post-campagne: 14/06/2019

Methodologie

E-learning

Ontdek nu onze e-learning over handhygiëne!

Sensibilisatiemateriaal

Nieuwe affiches handhygiëne:

De presentatie 'Preventie van kathetergerelateerde bloedbaaninfecties' is hier beschikbaar.

 

Document