Beschikbaar materiaal

 
  • Brochure vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger

U kan de brochure downloaden in PDF-formaat of bestellen via deze link.
 

  • formulier aanwijzing van vertrouwenspersoon

U kan het formulier downloaden in PDF-formaat of bestellen via deze link.
 

  • formulier aanwijzing van een vertegenwoordiger

U kan het formulier downloaden in PDF-formaat of bestellen via deze link.
 

  • Poster vertrouwenspersoonU kan de affiche downloaden in PDF-formaat of bestellen via deze link.
 

  • Poster vertegenwoordigerU kan de affiche downloaden in PDF-formaat of bestellen via deze link.
 

  • VertegenwoordigerskaartjeU kan het kaartje downloaden in PDF-formaat of bestellen via deze link.
 

  • Brochure Wet 'Rechten van de patiënt'

Om de patiënten en de beroepsbeoefenaars meer te informeren over de inhoud van de wet en over de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt”, evenals over het partnerschap tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar, stelt de federale overheidsdienst hun de brochure "Wet 'Rechten van de patiënt' - In een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt" ter beschikking.

U kan de brochure downloaden in PDF-formaat of bestellen via deze link.