• Ontwikkeling van een website ( www.beldonor.be ), affiches, folders en een eigen visuele identiteit
  • Creatie en verspreiding van een radiospot in de 3 landstalen
  • Een nationale affichecampagne in de 40 belangrijkste spoorwegstations

Onthaal pagina "Orgaandonatie"