Milieuproblemen kennen geen grenzen en beleidsmaatregelen om ons leefmilieu te beschermen en in stand te houden zijn dan ook pas echt effectief als ze over de landsgrenzen heen worden genomen. Door de verdeling van de Belgische milieubevoegdheden, is voorafgaand technisch en politiek overleg tussen de verschillende overheden noodzakelijk. Enkel zo kan België met één stem spreken op internationale bijeenkomsten. 
 
Daarom werd in 1995 het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM)  opgericht. Dit comité vloeit voort uit een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het internationale milieubeleid.
  
Het CCIM is het belangrijkste beleidsorgaan om het internationale milieubeleid te coördineren. Het Comité moet ervoor zorgen dat het internationale standpunt van de Belgische staat en zijn componenten in internationale onderhandelingen coherent is. Op die manier kan België goed onderbouwde en gecoördineerde standpunten verdedigen tijdens onderhandelingen over milieukwesties met de vele Europese en internationale instellingen en organisaties.
 
Alle beleidsorganen die in België bevoegd zijn voor leefmilieu zetelen dan ook in het CCIM. De dagelijkse leiding is in handen van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De brochure “CCIM: Eén unieke stem op de internationale milieuscène” geeft een beknopt overzicht van de werking van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid.