Onderhandelen om het internationale of Europese milieubeleid te bepalen of om het goedgekeurde internationale of Europese beleid uit te voeren, kan niet zonder overleg tussen de federale en de gewestelijke administraties.

Omdat leefmilieu een heel specifieke materie is, hebben de federale overheid en de drie gewesten op 5 april 1995 een samenwerkingsakkoord over het internationale milieubeleid afgesloten. Het uitgangspunt van dit akkoord is dat de werkzaamheden van de vele internationale organisaties die zich met leefmilieu bezighouden zo complex zijn, dat er, gezien de bevoegdheidsverdeling in België, een voorafgaande coördinatie nodig is om op internationale onderhandelingen met één stem te kunnen spreken. Zo is het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) een overlegorgaan dat het internationaal milieubeleid onder de loep neemt. Het is gebaseerd op een samenwerking tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze samenwerking en het bijhorende overleg zijn noodzakelijk, gezien de verdeling en verspreiding van de milieubevoegdheden over de verschillende overheidsdiensten.

De werkgroep binnen het CCIM die het internationale mariene milieu behandelt, is de Werkgroep Noordzee en Oceanen.
 

Document