Voorzitster
Prof. Hilde Beele
 
Voorstelling
De opdracht van de werkgroep belast met dit domein bestaat erin de overdracht van ziekten door transplantatie van organen, weefsels en cellen van menselijke of dierlijke oorsprong of door het gebruik van medische hulpmiddelen die cellen bevatten, te controleren en om, in functie van de wetenschappelijke ontwikkelingen, maatregelen voor te stellen ter voorkoming van de overdracht van ziekten.
De werkgroep verstrekt ook adviezen over de kwaliteit en de veiligheid van cel- (of weefsel)bestanddelen van menselijke of dierlijke oorsprong die in medische hulpmiddelen verwerkt zijn.
 
Gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

2022
Pre-analytische variabelen die van invloed zijn op de interpretatie en rapportage van biologische tests op donormonsters voor menselijk lichaamsmateriaal (HGR 9525)

2018
Kwalificatie van cleanrooms en monitoring van aseptische processen binnen banken voor menselijk lichaamsmateriaal, intermediaire structuren en productie-instellingen (HGR 9453) 

2017
Organisatie van de donatie en van de banking van menselijk lichaamsmateriaal: huidige status en mogelijke optimalisatie (HGR 9335)

2016
Rapportering en interpretatie van biologische testen op stalen afkomstig van donoren van menselijk lichaamsmateriaal (HGR 9314)
Kwaliteitsnormen voor verschillende types van menselijk lichaamsmateriaal die voor toepassing op de mens bestemd zijn: Cellen (HGR 9286)
Preventie van risico's op besmetting met Mycobacterium chimaera bij het gebruik van heater-cooler units tijdens hartchirurgie onder extracorporale circulatie (HGR 9327)

2015
Aanbevelingen betreffende de therapeutische indicaties, de procedures, de veiligheid en de kwaliteit van de transplantatie van fecaal materiaal (HGR 9202)
Het potentieel gebruik van het humane pericard als menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens (HGR 9227)
Advies betreffende de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor medische hulpmiddelen vervaardigd met gebruikmaking van weefsels van dierlijke oorsprong bestemd voor toepassing op de mens (HGR 9162)
 
2014
Wetvoorstel tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, aangaande de productie van geneesmiddelen voor geavanceerde allogene therapie (HGR 9177)
De rol van HPV in fertiliteit. Moeten mannelijke donorgameten gescreend worden? (HGR 9180)
Inactivatie en securisatie van weefsels en cellen ten overstaan van bacteriën, virussen of prionen: Literatuurstudie – Deel II: bacteriën en fungi (HGR 8763)
Inactivatie en securisatie van weefsels en cellen ten overstaan van bacteriën, virussen of prionen: Literatuurstudie – Deel II: bacteriën en fungi - executive summary (HGR 8763)
Microbiologische controle van menselijk lichaamsmateriaal voor toepassing op de mens met maximale vrijwaring van microbiologische veiligheid: Praktische aanbevelingen (HGR 8698)
Serologische testen bij donatie in de perinatale-periode (HGR 9151)
 
2013
Brochure: Kwaliteitsnormen voor verschillende types van menselijk lichaamsmateriaal die voor toepassing op de mens bestemd zijn: weefsels (HGR 8716)
Omzetting in de Belgische wetgeving van richtlijn 2012/39/EU wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het testen van menselijke weefsels en cellen (HGR 8916)
Inactivatie en securisatie van weefsels en cellen ten overstaan van bacteriën, virussen of prionen - Deel III: virologie (HGR 8785)
Inactivatie en securisatie van weefsels en cellen ten overstaan van bacteriën, virussen of prionen - Deel III: virologie - executive summary (HGR 8785)
 
2012
Patiënten met de ziekte van Parkinson: uitsluiten van donatie? (HGR 8800)
Navelstrengbloed voor allogeen gebruik: Klinische en wetenschappelijke aspecten? (HGR 8784)
Aanbevelingen inzake de validatie en bewaking van de omgeving binnen banken (HGR 8699)
 
2011
De relevantie van NAT-tests bij de beoordeling van donoren van menselijk lichaamsmateriaal (HGR 8684)
Ex vivo bewaring, evaluatie en reconditionering van de organen: Machinale perfusie versus koude-opslag (HGR 8711)
Het autologe gebruik van navelstrengbloed: klinische en wetenschappelijke aspecten (HGR 8677)
Transplantatie van humane hepatocyten: Klinische indicaties, therapeutische waarde, vergelijking met levertransplantatie en kwaliteitsnormen (HGR 8695)
Bewaring door vitrificatie van reproductieve weefsels en cellen (HGR 8630)
Bewaren van musculoskeletale greffes: aanbevelingen inzake bewaartemperatuur en bewaarduur (HGR 8694)
 
2010
Demografie en epidemiologie van de vruchtbaarheid in België en de nood aan medisch begeleide voortplanting (HGR 8632)
Eiceldonatie: Medische en psychologische evaluatie van eiceldonor en gevolgen voor haar gezondheid (HGR 8639)
Complexe gevasculariseerde greffes voor allogeen therapeutisch gebruik (HGR 8634)
Microbiologische controle en fysisch-chemische securisatie van de allogreffen van het locomotorisch stelsel (HGR 8624)
 
2009
Procedure voor de tijdelijke bewaring van femurkoppen (HGR 8595)
Procedure voor de tijdelijke bewaring van femurkoppen (HGR 8588)
Kwaliteitsnormen voor reproductieve weefsels en cellen (HGR 8292)
Specifieke kwaliteitsnormen voor hematopoïetische stamcellen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 8550)
 
2008
Specifieke kwaliteitsnormen voor huidallogreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 8423) -> vervangen door adviezen nr. 8716 en nr. 8698
Specifieke kwaliteitsnormen voor tympano-ossiculaire allogreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 8298) -> vervangen door adviezen nr. 8716 en nr. 8698
Inactivatie en securisatie van weefsels en cellen ten overstaan van bacteriën, virussen of prionen (HGR 8143)
Selectie van weefsel- en celdonoren (HGR 8343)
Aanbeveling voor het uitvoeren van een hersenautopsie bij transcraniële prelevatie van gehoorbeentjes en toe te passen techniek voor het opsporen van (v)CJD bij deze autopsie (HGR 8340)
Aanbeveling voor het uitvoeren van een hersenautopsie bij transcraniële prelevatie van gehoorbeentjes en toe te passen techniek voor het opsporen van (v)CJD bij deze autopsie: bijlagen (HGR 8340)
 
2007
Specifieke kwaliteitsnormen voor hoornvliesallogreffen en scleragreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 8293) -> vervangen door adviezen nr. 8716 en nr. 8698
Specifieke kwaliteitsnormen voor humane cellen waarvoor geen andere specifieke kwaliteitsnormen bestaan en die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 8318)
Specifieke kwaliteitsnormen voor vaatallogreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 8317) -> vervangen door adviezen nr. 8716 en nr. 8698
Specifieke kwaliteitsnormen voor hartklep-allogreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 8295) -> vervangen door adviezen nr. 8716 en nr. 8698
Gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor alle weefsels en cellen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 7691-1)

Specifieke kwaliteitsnormen voor hematopoïetische stamcellen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 8271)

Specifieke kwaliteitsnormen voor huidallogreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 8296)

Biovigilantie: voorstel meldingsformulieren (HGR 8341) 


 
2006
Geheugensteuntje inspectie weefselbanken (HGR 8029)
 
2005
Kwaliteitsnormen voor celculturen van autologe en allogene kraakbeencellen (HGR 7968)
 
2003
Kwaliteitsnormen voor allogreffen van navelstrengbloed (placentair bloed) (HGR 7970)
 
2002
Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de vaccinatie van cochleaire implantaten dragers of patiënten die kandidaat zijn voor de implantatie (HGR 7783)
Advies van de hoge gezondheidsraad inzake de aanbevelingen van de commissie klinische biologie betreffende het decentraal uitvoeren van klinisch-biologische onderzoeken (HGR 7746)
 
2001
Advies van de hoge gezondheidsraad betreffende de herziening van de reglementering op de weefselbanken (HGR 7952)
 
2000
Kwaliteitsnormen voor allogreffen van amnionmembraan (HGR 7971) -> vervangen door adviezen nr. 8716 en nr. 8698
Kwaliteitsnormen voor dentale allogreffen (HGR 7966)
Kwaliteitsnormen voor keratinocyten-allogreffen (HGR 7961)
Kwaliteitsnormen voor allogreffen van het locomotorisch stelsel (HGR 7963) -> vervangen door adviezen nr. 8716 en nr. 8698
Kwaliteitsnormen voor bèta-cel-enten (HGR 7960)