EFSA interactieve Chemical mixture Tool (Mix Tool Scroller)

EFSA publiceerde a guidance on harmonised methods for assessing risks from combined exposure to multiple chemicals for humans, animals and the environment en de bijbehorende resultaten voor de gecumuleerde evaluatie van pesticiden aangevuld met een nieuwe tool interactive multimedia tool.

Die tool werd ontwikkeld om de belangrijkste resultaten te verwerken van een rapport over de EU Insights-studie EU Insights  uit 2018. Daaruit bleek dat de bekendheid van chemische mengsels bij het grote publiek in de EU over het algemeen vrij laag is. De tool is dan ook bedoeld om mensen te helpen een aantal van de belangrijkste kwesties en concepten te doorgronden, zoals 'gecombineerde blootstelling' en 'gecombineerde toxiciteit'.

Voor meer info, zie news story .