Heel wat milieuverstoringen en sommige gezondheidsproblemen zijn te wijten aan de aanwezigheid van chemische stoffen in ons milieu. Zowel op Europees als op nationaal niveau bestaan er wetten om de risico’s van de productie en het gebruik van chemische stoffen voor het milieu en de gezondheid te beperken. De overkoepelende wetgeving hieromtrent is de Europese verordening over de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH). Meer informatie over Reach en de specifieke reglementering vindt u in de rubriek “Chemische stoffen”.

De aanwezigheid van heel wat chemische stoffen in het leefmilieu (water, lucht, bodem…) wordt opgevolgd door verscheidene meetprogramma’s.

De aanwezigheid van sommige chemische stoffen in het menselijk lichaam kan onderzocht worden door humane biomonitoring. Door het meten van deze stoffen in haar, nagels, urine, bloed of andere weefsels tracht men een verband te leggen tussen de hoeveelheid van chemische stoffen in ons lichaam en onze leefgewoontes, leefomgeving, beroep, leeftijd,…

DEMOCOPHES (bestaat enkel in het Engels) is een Europees project, gecoördineerd door de FOD VVVL, waarbij 17 landen, waaronder België, uittesten of een biomonitoringprogramma in de Europese Unie als ondersteuning voor het beleid haalbaar is. Bij bijna 4000 deelnemers werden kwik in hoofdhaar en cadmium, cotinine (afkomstig van tabaksrook), ftalaten en bisfenol A (plastiekcomponenten) in urine gemeten. Het doel is onderling vergelijkbare biomonitoringgegevens te verzamelen om enerzijds de effectiviteit van beleidsmaatregelen te kunnen evalueren en anderzijds na te gaan of bijkomende beleidsmaatregelen nodig zijn.