U wil circulaire economie een centrale plaats te geven in de gezondheidszorg?  Via   innovatieve projecten of  onderzoek ontwikkelt u circulariteitscriteria (inzake repareerbaarheid, hergebruik of recycleerbaarheid) voor de sector  met oog voor veiligheid  en milieu?  In dat geval is deze oproep voor u bestemd!  

Uw project moet  toegevoegde waarde hebben  of  aanvullend zijn t.o.v. het onderzoek van het universitair ziekenhuis van Gent naar het gebruik van materiaal voor eenmalig gebruik in de medische wereld  of t.o.v. andere  nationale en internationale onderzoeken over dat thema.   

Ter info: deze  studie van U Gent onderzoekt "hoe we de éénmalig gebruikte medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmaterialen in de ziekenhuizen in overeenstemming kunnen brengen met de principes van de circulaire economie, rekening houdend met de beperkingen verbonden aan elke oplossing." Op termijn zullen zo de tien meest courante producten voor eenmalig gebruik in ziekenhuizen qua volume (grootte) en aankoopwaarde (kostprijs) worden bepaald en zullen de alternatieven onder de loep worden genomen.  

Inspirerende ideeën om circulaire modellen te creëren  

Uw project of onderzoek moet focussen op bedrijven die medische goederen (zoals medische uitrusting of geneesmiddelen) of diensten vervaardigen of leveren voor curatieve, preventieve, revalidatie- en palliatieve patiëntenzorg. Uw project om meer circulariteit te behalen, moet bijvoorbeeld inzetten op: 

  • Ontwerpen van nieuwe toepassingen voor de gezondheidszorgsector (bv. herbruikbaar operatief textiel). 
  • Nieuwe ontwerpen voor , zoals het progressief weglaten van problematische chemische stoffen uit medische toepassingen (bv. hormoonverstoorders uit medische hulpmiddelen). 
  • De gezondheidszorgindustrie en -sector in België versterken om de praktijk meer in overeenstemming te brengen met de principes van de circulaire economie.