Ontwikkelt u elektrische fietsen of stelt u fietsen ter beschikking (leasing, zelfbedieningshuur, ...) en  wil u het circulaire model toepassen? Biedt u topfietsen aan met gemakkelijk te herstellen onderdelen, werkt u met gerecycleerde materialen  of wil u innoveren op vlak van  hergebruik van  onderdelen (bv. batterijen) op het einde van hun levenscyclus?  Dan is deze oproep voor u bestemd! 

Zoals u weet kent de fiets  een enorm succes in België.  De lockdown heeft deze trend versneld, met vooral een explosie in de verkoop van elektrische fietsen die vandaag een marktaandeel van 38,6 % vertegenwoordigt. Dit is een belangrijke evolutie omdat de fiets, met name voor korte trajecten,  een interessant milieuvriendelijk alternatief is voor de auto. Een fiets veroorzaakt  weinig of geen broeikasgasuitstoot, files, enz. Om een fiets te produceren is slechts een fractie van het productiemateriaal voor een wagen vereist. Toch vereist het productieproces van de fiets tal van (vaak buiten Europa gewonnen) hulpbronnen en heeft het proces een impact op  het milieu.  

Het is in de eerste plaats belangrijk dat  fietsen vlot kunnen worden gerepareerd. Zo kunnen we de overmatige consumptie van  hulpbronnen en de negatieve sociale en ecologische gevolgen van de winning  ervan een halt toeroepen.  Dit is ook een van de ambities van het federaal actieplan ter promotie van de fiets. Wanneer reparatie van de fiets niet meer mogelijk is, moet ervoor worden gezorgd dat de grondstoffen en componenten van de fiets vlot kunnen worden hergebruikt en/of gerecycleerd1. 

Inspirerende ideeën om circulaire modellen te creëren 

Om de circulaire dimensie van fietsen te versterken, moet uw project bijvoorbeeld inzetten op: 

  • Het ontwerpen van nieuwe componenten op basis van gerecycleerde en eenvoudig  herstelbare materialen; 
  • De reparatie van de fietsvloot die reeds in circulatie is (en van de componenten van de fietsen) + beschikbaar maken van reserveonderdelen; 
  • Het zelfstandiger maken  van de fietser in onderhoud en reparatie van zijn materiaal (vrije toegang tot de gegevens en het materiaal); 
  • De inzameling van onherstelbare fietsen en het sorteren van hun componenten met het oog op de herintroductie ervan op de markt; 
  • Innovatieve ideeën om een tweede leven te geven aan de componenten (bv. batterijen) die niet op de markt kunnen worden geherintroduceerd; 
  • De opkomst van nieuwe businessmodellen waarin de elektrische fiets ter beschikking van de klant wordt gesteld als een 'Product as a Service' of PaaS; 
  • Samenwerkingsverbanden zoeken tussen bestaande initiatieven; 
  • Software ontwikkelen waarmee de levensduur van de fietsbatterij optimaal kan worden verlengd; 
  • …