Alle roofvogels worden beschermd door de CITES conventie, en dus zijn er een aantal wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen als u met roofvogels wil werken. In deze brochure leest u welke formulieren u in dat geval nodig heeft, en welke procedures u moet doorlopen.