Een CO2-meter meet de CO2-concentratie in een bepaalde ruimte.

Het gebruik van deze meter helpt de bevolking te beschermen tegen de risico’s van besmetting als gevolg van een slechte binnenluchtkwaliteit. Dit is een van de basiselementen van de door de Taskforce Ventilatie voorgestelde strategie om voor een goede binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijk gesloten plaatsen te zorgen.
Deze Taskforce heeft onder meer aanbevelingen opgesteld over de keuze en het gebruik van CO2-meters in de context van COVID-19.

De rol van de CO2-meter is groot bij de strijd tegen de verspreiding van vervuilende stoffen, waaronder virussen. De CO2-concentratie hangt af van het aantal mensen in een ruimte en de activiteit die er plaatsvindt. Hoe hoger de CO2-concentratie, hoe hoger de concentratie van aërosolen (dit zijn microdruppeltjes die door ademhaling worden geproduceerd) die micro-organismen, bacteriën en virussen kunnen bevatten. Deze situatie verhoogt het risico van besmetting.
Een gebrek aan ventilatie in gesloten ruimten bevordert de verspreiding van deze stoffen. Verluchten en ventileren helpt dus om de verspreiding via de lucht te beperken. 

Daarom wordt aanbevolen een CO2-meter te gebruiken in ruimten waar publiek aanwezig is. Als de CO2-concentratie de drempel van 900ppm overschrijdt, wordt een efficiënt luchtventilatiesysteem sterk aanbevolen.

Vind hier de verplichtingen voor fabrikanten van CO2-meters.​

Heeft u hulp nodig?