Een CO2-meter meet de CO2-concentratie in een bepaalde ruimte.

Waarom moet een CO2-meter worden gebruikt? 

Het gebruik van deze meter helpt de bevolking te beschermen tegen de risico’s van besmetting als gevolg van een slechte binnenluchtkwaliteit. Dit is een van de basiselementen van de strategie om voor een goede binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijk gesloten plaatsen te zorgen. 

De CO2-concentratie hangt af van het aantal mensen in een ruimte en de activiteit die er plaatsvindt. Hoe hoger de CO2-concentratie, hoe hoger de concentratie van aërosolen (dit zijn microdruppeltjes die door ademhaling worden geproduceerd) die micro-organismen, bacteriën en virussen kunnen bevatten. Deze situatie verhoogt het risico van besmetting. De rol van de CO2-meter is dus belangrijk om het risico op besmetting te evalueren en, wanneer nodig, te handelen om de verspreiding van de verontreinigende stoffen, waaronder de virussen, te beperken. 
Een gebrek aan ventilatie in gesloten ruimten bevordert de verspreiding van deze verontreinigende stoffen. Verluchten en ventileren helpt dus om de verspreiding via de lucht te beperken.   
 
In ruimten waar publiek aanwezig is, als de CO2-concentratie in een ruimte de drempel van 900 ppm overschrijdt, wordt sterk aanbevolen om gebruik te maken van een efficiënt luchtventilatiesysteem en luchtzuiveringssystemen

Wilt u een CO2-meter gebruiken? 

Kies en gebruik uw toestel correct dankzij de praktische gids voor de keuze, installatie, het gebruik en onderhoud van luchtkwaliteitsmeters.  

Wilt u CO2-meters op de Belgische markt brengen?

Of u nu CO2-meters produceert of importeert, u moet voldoen aan de wetgeving die van kracht is.

Sinds 22 maart 2024 gelden er voorwaarden voor het op de markt brengen van deze apparaten in het kader van de wet op productnormen. Deze nieuwe voorwaarden zullen de markt sturen in de richting van betrouwbaardere CO2-meters en zorgen voor een betere opvolging van de binnenluchtkwaliteit. Ze zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 7 februari 2024.

Deze wetgeving garandeert de nauwkeurigheid van de metingen van de CO2-concentratie in de lucht. In het bijzonder moet u voldoen aan de Europese norm NBN EN 50543:2011 die de nauwkeurigheid van de metingen garandeert.

Hebben alle CO2-meters hiermee te maken?

Nee, alleen draagbare en vervoerbare CO2-meters. Met andere woorden, apparaten die u gemakkelijk van de ene naar de andere plaats kan dragen (of ze daar nu speciaal voor zijn bedoeld of niet) en die ook kunnen worden gebruikt terwijl ze worden gedragen.

Bovendien hoeven niet alle apparaten die vóór 22 maart 2024 op de markt zijn gebracht aan deze voorwaarden te voldoen.

►Raadpleeg de volledige tekst van dit koninklijk besluit hier.

Wilt u bijkomende informatie?