20 jaar wet patiëntenrechten: tijd voor reflectie                                              

Colloquium georganiseerd door de FOD Volksgezondheid in samenwerking met de Federale Commissie Rechten van de patiënt
Passage 44  in Brussel /   20 oktober 2022
 

Programma

9u

Onthaal

   

9u30

Inleiding:
Grondbeginselen van de wet Patiëntenrechten, de rol van de FOD en van de federale Commissie Rechten van de patiënt: uitdagingen voor de toekomst

 

  • Dirk Ramaekers, Voorzitter van de FOD Volksgezondheid

  • prof. Tom Goffin, voorzitter van de federale Commissie Rechten van de patiënt

 

10u

Bespreking:
Hoe de kennis over en het respect voor de rechten van de patiënt bevorderen?

Presentatie door:

 

10u30

Bespreking:
Recht van de patiënt op informatie inzake de kost van de zorg: hoe kan het beter?

Presentatie door:

 

11u10

Pauze

 

11u40

Bespreking:

Overzicht van klachteninstanties voor patiënten en focus op de ombudsfuncties van de wet Patiëntenrechten.

Wat is de meerwaarde? Wat zijn de moeilijkheden en  verbeterpunten?

Presentatie door:​

 

12u30

Lunch 

 

 

13u20

Bespreking:
eHealth of de netwerken voor uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners: Welke uitdagingen? Naar een recht op een geïntegreerd (gedeeld) dossier?

Presentatie door:

 

14u10

De kwetsbare en/of onbekwame patiënt: 

  • de vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger in het kader van de wet Rechten van de patiënt
  • de wilsverklaringen en de zorg gericht op vooraf vastgestelde levensobjectieven

Presentatie door:

 

 

14u55

Toelichting:
De toekomst van de wet Patiëntenrechten.

 
Toelichting door:

  • Gitta Vanpeborgh, rapporteur van de hoorzitting gevoerd in 2022 in de Kamer van volksvertegenwoordigers rond patiëntenrechten

  • Thierry Warmoes,  voorzitter van de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers

  • Jacqueline Herremans, ondervoorzitter van de federale Commissie "Rechten van de patiënt"

 

15u25

Slotwoord door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Frank Vandenbroucke

 

Receptie

Contact:

 bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be