In 2017 vierde de wet betreffende de rechten van de patiënt haar vijftienjarig bestaan. Ter gelegenheid van deze verjaardag organiseerde de cel “Patiëntenrechten” een colloquium rond het thema “De communicatie beroepsbeoefenaar-patiënt”. Dit initiatief vloeide tevens voort uit (onder meer) de vaststellingen van de ombudsdiensten “Rechten van de patiënt” (in hun jaarverslagen), dat er achter een klacht van een patiënt vaak een communicatieprobleem schuilgaat.

Elk patiëntenrecht verwijst immers op één of andere manier naar de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar, en dit onder de vorm van een respectvolle omgang, van een uitwisseling van informatie over de gezondheidstoestand, over zijn evolutie, over de behandelingsmogelijkheden en over de toestemming van de patiënt met betrekking tot dit onderwerp, (eventueel) over de gegevens van het patiëntendossier, over de vertrouwelijkheid van de aldus ontstane dialoog, enz.

De taak van de ombudspersonen bestaat er ook in om, via de bemiddeling, de communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar te bevorderen, wanneer de patiënt een klacht uit.

Een dialoog veronderstelt twee personen: zowel de patiënt als de beroepsbeoefenaar dragen elk hun verantwoordelijkheid bij het ontstaan en bij het behouden van de vertrouwensrelatie.

Inhoudelijk ging het colloquium dus meer specifiek over “goede praktijken” op het gebied van de communicatie tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt, tijdens de verschillende fasen van de zorg die worden beschreven in de patiëntenrechtenwet, waarbij de beroepsbeoefenaar en de patiënt elk een rol te vervullen hebben.

De ochtend van de studiedag was gewijd aan de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar in het algemeen, en aan de communicatie tussen beroepsbeoefenaars en de naasten van de patiënt.

De namiddag werd, naast een interventie van mevrouw M. De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gewijd aan de communicatie tussen beroepsbeoefenaars onderling en aan de communicatie in het kader van een bemiddeling “Rechten van de patiënt”.

Het colloquium was voornamelijk gericht op beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, alsook op partners in de gezondheidszorg (patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, beroepsverenigingen van zorgverleners, ziekenfondsen, …) en de ombudspersonen “Rechten van de patiënt”.

Zij vond plaats op vrijdag 24 november 2017 in het Auditorium Brussels 44 Center.

De bijdragen van de sprekers vindt u hierna:

1. Inleiding Marie-Noëlle Verhaegen - La communication soignant-soigné

2. Presentatie Amélie Hertay - La communication soignant-soigné: généralités

3. Inleiding Vanessa Debreyne - Communicatie van de beroepsbeoefenaar met de naasten van de patiënt

4. Presentatie Walter Rombouts - De communicatie van de beroepsuitoefenaar in de gezondheidszorg

5. Inleiding Thomas Van Hirtum - Le rôle du patient dans la communication

6. Presentatie Fabienne Defert - Soutenir sans prescrire

7. Inleiding Sophie Ombelet - What Matters to You

8. Presentatie Vera De Troyer - What Matters to You

9. Inleiding Marie-Noëlle - Communication entre soignants

10. Presentatie Nathalie Sowa - Communiquer avec SOIns

11. Presentatie Thomas Dhondt, Lieke Vercruysse en Joeri Vandewalle - Patiënten uitnodigen op de teamvergadering

12. Inleiding Vanessa Debreyne - Communicatie in de bemiddeling

13. Presentatie Johan Behaeghe en Grégory Simon - Communicatie-aspecten binnen de zorgrelatie

14. Inleiding Thomas Van Hirtum - slotwoord Federale commissie "Rechten van de patiënt"