Ieder jaar rapporteren de commissies voor medische ethiek (CME’s) hun activiteiten aan het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek via de website https://apps.health.belgium.be/odin.

Met ingang van april 2020 geldt er een nieuwe procedure voor het aanmaken van unieke Belgische nummers (UBN).  In het Excel-bestand (UBN-register) vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze procedure. U wordt gevraagd om deze exceltabel te gebruiken om uw eigen unieke Belgische nummers (UBN) aan te maken in het werkblad 'UBN-register' van dit bestand en dit bestand op uw eigen computer te bewaren.

Het contact voor deze website is  bioeth-cem@health.fgov.be.

Op basis van die gegevens maakt het Comité jaarlijks een algemeen activiteitenverslag van de commissies voor medische ethiek op. Het recentste verslag kunt u hieronder downloaden.

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat