Ieder jaar rapporteren de commissies voor medische ethiek (CME’s) hun activiteiten aan het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek via de website https://apps.health.belgium.be/odin.

Op basis van die gegevens maakt het Comité jaarlijks een algemeen activiteitenverslag van de commissies voor medische ethiek op. De recente verslagen kunt u hieronder downloaden.
Vanaf 2022 is het algemeen activiteitenverslag van de commissies voor medische ethiek opgenomen in het algemeen activiteitenverslag van het Comité. (cf. activiteitenverslagen)

Met ingang van april 2020 geldt er een nieuwe procedure voor het aanmaken van unieke Belgische nummers (UBN).  In het Excel-bestand (UBN-register) vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze procedure. U wordt gevraagd om deze exceltabel te gebruiken om uw eigen unieke Belgische nummers (UBN) aan te maken in het werkblad 'UBN-register' van dit bestand en dit bestand op uw eigen computer te bewaren.

Het contact voor deze website is  bioeth-cem@health.fgov.be.

Het Comité in een oogopslag
Advies vragen aan het Comité
Adviezen en publicaties
Home

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat