Ieder jaar rapporteren de commissies voor medische ethiek (CME’s) hun activiteiten aan het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek via de website https://apps.health.belgium.be/odin.

Het contact voor deze website is  bioeth-cem@health.belgium.be.

Op basis van die gegevens maakt het Comité jaarlijks een algemeen activiteitenverslag van de commissies voor medische ethiek op. Het recentste verslag kunt u hieronder downloaden.

Contact information

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Eurostation II, 7e verdieping, lok. 07C040
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Informatieverantwoordelijke
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat