De mens wordt op verschillende manieren blootgesteld aan POP’s (Persistente Organische Polluenten). POP’s kunnen worden overgedragen op het nageslacht via moedermelk. Verder is ook contact mogelijk via pesticiden en in het bijzonder DDT.

Door de ontwikkeling van industriële activiteiten vinden we vandaag overal in de wereld sporen van chemische vervuiling. Ook de Noordpool wordt hiervan niet gespaard en in het bloed en vetweefsel van inwoners werden aanzienlijke sporen van DDT gevonden.

Blootstelling aan POP’s kan leiden tot verschillende vormen van gezondheidseffecten:

• duizeligheid en hoofdpijn
• chlooracné (huidaandoening)
• stoornissen in het immuniteitssysteem
• gedragstoornissen
• tumoren
• kankers
• storingen in de voortplanting.

U leest meer over deze specifieke gevallen in de rubrieken “moedermelk”, “DDT” en “Inwoners van de Noordpool”.