Conferentie over “Sustainable substitution of SVHCs: How to move forward” (24 november 2017).

Het ultieme doel van de autorisatieprocedure onder REACH is de zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) te vervangen door geschikte alternatieve stoffen of technologieën.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en de FOD Economie organiseerden samen een conferentie over “Sustainable substitution of SVHCs: How to move forward” op 24 november 2017.

Die conferentie had als doel om te informeren over de wetenschappelijke, financiële en samenwerkingstools die beschikbaar zijn op Europees, nationaal en regionaal niveau. Tijdens die dag konden aan de hand van interactieve discussies met de verschillende overheidsactoren ook de noden van ondernemingen verder geïdentificeerd worden.

De presentaties van de conferentie vindt u hieronder (in het Engels):