Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein 40 b 10
1060 Brussel

02 524 90 91 (Dominique Vandekerchove)
02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)