1 oktober 2021 - lancering ERA-NET ICRAD oproep

De tweede transnationale oproep tot indienen van projectvoorstellen in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases) is gelanceerd onder de titel « One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation ».

U vindt alle informatie onder de rubriek "openstaande oproepen".  

De uiterste datum voor het indienen van de voorstellen is woensdag 15 december 2021 om 15u (CET).

 

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)
02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
sonja.verliefde@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be