Symposium « Voedselveiligheid in het middelpunt van het wetenschappelijk onderzoek »

 27 oktober 2022, 9u00-16u40, Galileegebouw, Brussel

 

Op 27 oktober 2022 organiseerde het DG Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het symposium “Voedselveiligheid in het middelpunt van het wetenschappelijk onderzoek”. Het programma en de presentaties vindt u onder "symposia". 

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)
02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
sonja.verliefde@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be