25 februari 2021 - lancering oproep 2022

De richtlijnen voor het indienen van nieuwe thematische (RT: Targeted Research), vrije (RF: Free Research) en transnationale Euphresco (RI: International Research) onderzoeksprojecten zijn nu beschikbaar.

U vindt alle informatie onder de rubriek "openstaande oproepen".  

De uiterste datum voor het indienen van de voorstellen is vrijdag 30 april 2021 om 12u 's middags stipt.

 

Op donderdag 15 oktober 2020 vond het online symposium 'Belgian scientific plant health - Protecting Plants, Protecting Life' plaats.


Meer informatie kan u terugvinden onder "symposia".

 

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)
02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
sonja.verliefde@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be