19 februari 2019 - Lancering oproep 2020

De richtlijnen voor het indienen van nieuwe thematische (RT: Targeted Research), vrije (RF: Free Research) en internationale (RI: International Research) onderzoeksprojecten voor het dienstjaar 2020 zijn nu beschikbaar.

U vindt alle informatie onder de rubriek "openstaande oproepen".  

De uiterste datum voor het indienen van de voorstellen is donderdag 18 april 2019 om 12u 's middags stipt.

Omwille van budgettaire beperkingen is het mogelijk dat in 2020 slechts een klein aantal projecten betoelaagd kan worden.

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein 40 b 10
1060 Brussel

02 524 90 91 (Dominique Vandekerchove)
02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)