ERA-NET ICRAD oproep

De tweede transnationale oproep tot indienen van projectvoorstellen in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases) is gelanceerd onder de titel « One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation ».
 
Tweeëntwintig financierende organisaties uit 18 - voornamelijk Europese - landen voorzien een budget van meer dan 12 miljoen euro voor deze tweede oproep. In België participeert zowel de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fond National de la Recherche Scientifique (FNRS).
 
De FOD Volksgezondheid heeft een toelagebudget van 250.000 euro voorzien voor projecten binnen het eerste onderzoeksdomein “Verbeterd inzicht van de interface dier-mens-omgeving” (Research area 1 “Improved understanding of animal-human-environment interface”).
 
De volledige oproeptekst inclusief de richtlijnen voor het indienen van projectvoorstellen zijn beschikbaar op de website van ICRAD.
 
De uiterste datum voor het indienen van de intentieverklaringen (“pre-proposals”) is woensdag 15 december 2021 om 15.00 uur (CET). De indiening gebeurt via het « ICRAD submission platform ».
 
Ter inleiding van deze oproep wordt een (internationale) webinar gehouden op vrijdag 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur (CET). Volgende items zullen aan bod komen:
I.            Tijdslijn
II.           Inleiding tot de oproep 
III.          Belangrijke voorwaarden en vereisten
IV.         Hoe dient u een voorstel in via de “submission tool”?
V.           Evaluatie van de voorstellen
VI.         Vraag & Antwoord
U kan deelnemen via deze link.
De opgenomen sessie en de PowerPoint-dia's zullen beschikbaar zijn voor indieners die de webinar niet kunnen bijwonen.

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)
02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
sonja.verliefde@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be