Oproep 2025 voor het indienen van nieuwe RT, RF en RI-Euphresco projectvoorstellen

Elk jaar lanceert de FOD Volksgezondheid een projectoproep gericht aan alle Belgische onderzoeksinstellingen, die tot doel heeft projectvoorstellen in te dienen ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid, dierengezondheid en plantengezondheid. De selectieprocedure wordt beheerd door de cel Contractueel Onderzoek.

De tijdslijn van de oproep 2025 en selectieprocedure voor deze nieuwe projecten worden beschreven in de informatiebrochure. De selectieprocedure werd toegelicht tijdens de informatiesessie op donderdag 22 februari. U kan de presentatie hier downloaden.  

Fase 1
Intentieverklaring
Lancering oproep 15 februari 2024
Informatiesessie (webinar) 22 februari 2024, 13h30-15h30
Uiterste indiendatum 12 april 2024
Fase 2
Gedetailleerd projectvoorstel
Uitnodiging voor fase 2 juli 2024
Uiterste indiendatum 13 september 2024, 12h00
Betoelaging Communicatie van de resultaten RT&RF ten laatste midden februari 2025
Communicatie van de resultaten RI midden november 2024

Contactgegevens

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 35 (Lena Vlaminck)
02 524 99 75 (Stephanie Laroy)

02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
lena.vlaminck@health.fgov.be
stephanie.laroy@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be