Thematische (RT), vrije (RF) en internationale (RI) oproep 2020
 

Fase 1: uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen en de RI "Expressions of Interest": 
donderdag 18 april 2019 om 12u 's middags stipt.

Fase 2: uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RT-, RF- en RI-projectvoorstellen:
vrijdag 27 september 2019 om 12u 's middags stipt.

Omwille van budgettaire beperkingen is het mogelijk dat in 2020 slechts een klein aantal projecten betoelaagd kan worden.

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein 40 b 10
1060 Brussel

02 524 90 91 (Dominique Vandekerchove)
02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)