Thematische (RT), vrije (RF) en internationale (RI) oproep 2019
 

Uiterste datum voor het indienen van de RI-"Expressions of Interest": dinsdag 17 april 2018
om 12u 's middags stipt
.

Uiterste datum voor het indienen van de RF-intentieverklaringen: dinsdag 24 april 2018
om 12u 's middags stipt
.

Uiterste datum voor het indienen van de RT-projectvoorstellen: woensdag 23 mei 2018
om 12 u 's middags stipt
.

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein 40 b 10
1060 Brussel
02 524 90 91 (Dominique Vandekerchove)
02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)