Thematische (RT-projecten), vrije (RF-projecten) en transnationale (RI-projecten Euphresco) oproep 2023

Fase 1: uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen en de RI "Expressions of Interest": 
dinsdag 26 april 2022 om 12u 's middags stipt.
Fase 2: uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RT-, RF- en RI-projectvoorstellen:
vrijdag 23 september 2022 om 12u 's middags stipt.
 

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)
02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
sonja.verliefde@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be