Thematische (RT-projecten), vrije (RF-projecten) en transnationale (RI-projecten Euphresco) oproep 2021

Fase 1: uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen en de RI "Expressions of Interest": 
vrijdag 24 april 2020 om 12u 's middags stipt.

Fase 2: uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RT-, RF- en RI-projectvoorstellen:
vrijdag 25 september 2020 om 12u 's middags stipt.

 

Internationale oproep ICRAD ("International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases")

De uiterste datum voorhet indienen van de intentieverklaringen ("pre-proposals") is dinsdag 31 maart 2020 om 14u.

De volledige oproeptekst inclusief de richtlijnen voor het indienen van projectvoorstellen zijn beschikbaar op de website van ICRAD.

Belangrijke informatie betreffende het budget van de FOD Volksgezondheid vindt u in  de bijlage "ICRAD Call - Belangrijke informatie i.v.m. het budget". Indien u van plan bent een voorstel in te dienen vragen wij u ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.

 

 

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein 40 b 10
1060 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)
02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
sonja.verliefde@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be