Benieuwd naar de projectenportfolio van Contractueel Onderzoek?
Zoekt u de contactgegevens van de promotoren van een bepaald project?
U kan hieronder een tabel downloaden met het overzicht van alle lopende en afgesloten projecten, gerangschikt per domein.

Document

Contactgegevens

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be