Benieuwd naar de projectenportfolio van Contractueel Onderzoek?
Zoekt u de contactgegevens van de promotoren van een bepaald project?
U kan hieronder een tabel downloaden met het overzicht van alle lopende en afgesloten projecten, gerangschikt per domein.

Document

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein 40 b 10
1060 Brussel

02 524 90 91 (Dominique Vandekerchove)
02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)