Zodra de financiering van een project wordt goedgekeurd door de Minister, wordt een contract opgemaakt dat wordt ondertekend door de begunstigde instellingen en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Om u te helpen bij het naleven van de contractuele verplichtingen en een correct administratief, wetenschappelijk en financieel beheer mogelijk te maken, werd een vademecum opgesteld. U kan deze hieronder downloaden. De bijlagen voorzien eveneens in alle templates die u nodig heeft in de loop van het project.

Vragen in verband met situaties waarvoor in dit vademecum geen procedure is voorzien, kan u voorleggen aan de medewerkers van de cel Contractueel Onderzoek. Ook bij vaststelling van eventuele onduidelijkheden of onvolledigheden in het vademecum neemt u best met hen contact op.

Document

Contactgegevens

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 35 (Lena Vlaminck)
02 524 99 75 (Stephanie Laroy)

02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
lena.vlaminck@health.fgov.be
stephanie.laroy@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be