Symposium "Dierengezondheid: de kip en het ei"
23 oktober 2018,  Auditorium BEL - Thurn & Taxis - Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel

Programma

Presentaties

 

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Victor Hortaplein 40 b 10
1060 Brussel

02 524 90 91 (Dominique Vandekerchove)
02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)