15 oktober 2020
online - Belgian scientific plant health symposium - PROTECTING PLANTS, PROTECTING LIFE

Dit symposium werd georganiseerd in het kader van het Internationaal Jaar van de Plantengezondheid. Het benadrukt verschillende onderzoeksprojecten in België die bijdragen tot het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals – SDGs) door de gezondheid van planten te bevorderen.

Programma

Presentaties

Video

Q & A

 

Contact information

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 93 (Sonja Verliefde)
02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

recherche.contractuelle@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
sonja.verliefde@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be