Symposium “Plant Health Without Borders”

International collaboration to underpin policy at national, regional and international level

15 mei 2024, 12:30-21:30, Museum voor Natuurwetenschappen, Brussel of via livestream

 

Plantenplagen en -ziekten stoppen niet aan onze grenzen, dus samenwerking ook niet. Dit is de boodschap van het “Plant Health Without Borders” symposium, georganiseerd door het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU en samen met het Horizon Europe EUPHRESCO III project consortium.
Het Belgisch Voorzitterschap benadrukt niet alleen het overschrijden van geografische grenzen, maar beklemtoont ook de interconnecties tussen de gezondheid van planten en de gezondheid van mensen, milieu en dieren, als onderdeel van zijn One Health-aanpak.  
In het momentum van de Internationale Dag van de Plantengezondheid, maken inspirerende lezingen over het belang van samenwerking in het plantengezondheidsbeleid, over de noodzaak en de voordelen van internationale onderzoekssamenwerking en over toekomstige uitdagingen en manieren om deze aan te pakken, deel uit van het uitdagende namiddagprogramma.
We nodigen u uit om deel uit te maken van de plantgezondheidsgemeenschap die grenzen overschrijdt. 
 
Connecteer met ons!
Gebruik de hashtag #PlantHealthWithoutBorders op sociale media.
 
Het programma en de presentatie kan u downloaden.  De foto's die genomen werden tijdens het symposium, alsook de livestream recording zijn beschikbaar.

 

 

Contactgegevens

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 35 (Lena Vlaminck)
02 524 99 75 (Stephanie Laroy)

02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

contractueel.onderzoek@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
lena.vlaminck@health.fgov.be
stephanie.laroy@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be