De Federale Milieu-Inspectie verricht controles op soorten die uitheems (exotisch) zijn in België:

Controle op bedreigde planten en dieren

Het toezicht op de handel in dieren en planten die door het CITES-verdrag beschermd worden heeft betrekking op levende dieren, planten en producten die gemaakt zijn van dergelijke soorten, zoals ivoor of opgezette dieren.

De controles worden verricht:

  • in België in winkels, dierenwinkels, bij kwekers en particulieren, bij antiquairs, in veilinghuizen, uitdragerijen, op rommelmarkten, enz.
  • bij het binnenkomen van het grondgebied, bijvoorbeeld op luchthavens.

Voor die controles werkt de Federale Milieu-Inspectie actief samen met:

  • de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën voor de controles aan de grenzen ;
  • de FOD Economie voor de dossiers die betrekking hebben op al dan niet verwerkte voorwerpen afgeleid van CITES-soorten (bijvoorbeeld oude ivoren voorwerpen) ; 
  • het FAVV wanneer het dossier eveneens betrekking heeft op inbreuken op hygiëneregels ; 
  • de plaatselijke politie voor de ondersteuning bij specifieke operaties ;

Aantal controles verricht door de Inspectiedienst 

  2017 2018 2019 2020
Controles 111 325 304 287
Pv wegens inbreuk 53 134 115 86
Pv met inbeslagname 16 23 52 12
Waarschuwings-pv 21 45 32 32

De omvangrijkste inbeslagnames hebben betrekking op ivoren voorwerpen.

Bij de jongste controles werden koralen, opgezette dieren, luipaardhuiden, potvistanden, narwalhoorns, gedroogde zeepaardjes, schilden van schildpadden, snuiten van zaagvissen uit de handel gehaald.

Inbeslagnames van levende dieren hebben hoofdzakelijk betrekking op parkieten en reptielen, soorten waarin in België een zeer levendige handel bestaat.

Voorbeeld: De ivoorcampagne 2018

In 2018 hebben de inspecteurs een dertigtal Belgische antiquairs en handelaars gecontroleerd die ivoren stukken verkopen, om na te gaan of ze legaal handelen.

34 antiquairs en 3 veilinghuizen werden gecontroleerd, hoofdzakelijk in Brussel, Antwerpen en Gent. Ook trokken de inspecteurs van de FOD naar rommelmarkten en tweedehandswinkels. Telkens controleerden ze de herkomst van het daar te koop aangeboden ivoor en de vereiste bewijzen van ouderdom en/of CITES-certificaten.

In totaal werden 25 pv's wegens overtreding opgesteld en 12 waarschuwings-pv's. Meer dan 170 objecten werden in beslag genomen of vrijwillig afgestaan. De verkopers in overtreding riskeren boetes van 208 tot 400 000 euro.

Deze strenge regels werden uitgevaardigd om de handel in ivoor beter te kunnen controleren en daardoor smokkelarij en stroperij te vermijden om de olifanten te beschermen. Antiquairs zijn deskundigen en hebben als zodanig de plicht zichzelf en hun klanten te informeren over de geldende wetgeving.

Controle op invasieve uitheemse soorten

OPGELET

De DG Leefmilieu is de bevoegde instantie voor de controle op de invoer, uitvoer en doorvoer van invasieve uitheemse soorten in België.

De diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën en van het FAVV zijn belast met de opsporing van de introductie van invasieve soorten aan de grenzen. Deze controles gebeuren in het raam van hun gebruikelijke controles en op basis van een protocol van akkoord dat met de DG Leefmilieu werd afgesloten.

De inspecteurs en controleurs van de DG Leefmilieu treden op hun vraag op om na te gaan of de geviseerde zendingen soorten betreffen die als invasief worden beschouwd. Deze verificatie gebeurt met de bijstand van het nationaal wetenschappelijk secretariaat voor de invasieve uitheemse soorten.

Bij inbreuken is het de Federale Milieu-Inspectie die de pv's opstelt.

De DG Leefmilieu levert eveneens de vergunningen voor afwijkingen inzake grensoverschrijdende bewegingen die betrekking hebben op uitheemse invasieve soorten en op een lidstaat van de Unie of een derde land.