Erkenning door de FOD Volksgezondheid van het opleidingsattest van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) welke toegang verleent tot de functie van CRA.

Te downloaden documenten:  

Omzendbrief COZ/PMS/273 van 30/09/2014 - Erkenningsvoorwaarden van het opleidingsattest voor de CRA (PDF).

Formulier voor het aanvragen van een erkenning door de FOD Volksgezondheid van een opleidingsattest voor de CRA (EXCEL).

Model van het attest van deelname aan de opleiding van de CRA (WORD). Dit model vervangt elk ander aanwezigheidsattest aan de opleiding. Het moet aan elke deelnemer bezorgd worden van zodra deze heeft deelgenomen aan en/of geslaagd is voor de volledige opleidingscyclus waarvoor een erkenning wordt gevraagd.

Lijst van de deelnemers die geslaagd zijn en/of die deelgenomen hebben aan het opleidingsattest van CRA (EXCEL). Deze lijst moet aan de FOD Volksgezondheid worden bezorgd, binnen de 60 dagen volgend op het einde van de vorming, via het volgende e-mailadres: staff-training@gezondheid.belgie.be