COVID-19 kan erkend worden als beroepsziekte binnen bepaalde voorwaarden.


Wie heeft er recht op?
 

 • Werknemers uit de zorgsector die in aanraking komen met patiënten met COVID-19 (code 1.404.03 op de Belgische lijst van beroepsziekten)

 • Sinds het Koninklijk besluit van 26 juni 2020, de werknemers die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, (code 1.404.04) voor zover:
  • de werkomstandigheden het onmogelijk maken om een afstand van 1,5 meter te bewaren tijdens contacten met andere personen;
  • er niet meer dan 14 dagen zijn verstreken tussen het optreden van de ziekte en de datum van de laatste daadwerkelijke werkzaamheden van de werknemer buitenshuis, (optreden van symptomen tussen 20 maart en 31 mei).
  • Bv. Politie, douane, cipiers … tijdens de periode van de eerste lockdown .
 
 • ​Vanaf 18 mei 2020, wanneer er een uitbraak plaatsvond op de werkvloer (code 1.404.05). Zie uitbraak op de werkvloer voor gedetailleerde voorwaarden.
 
 • Werknemers buiten deze sectoren of voorwaarden.  Als  u kan bewijzen dat u de ziekte daadwerkelijk hebt opgelopen in de loop van uw professionele activiteiten en niet in andere omstandigheden. Dit is zeer moeilijk. In dit geval moet u (of de begunstigden in geval van overlijden) het oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen uw ziekte met COVID-19 en de blootstelling aan het beroepsrisico.
 

 Onder bepaalde omstandigheden zou COVID-19 ook als een arbeidsongeval erkend kunnen worden (bijvoorbeeld na een spuwincident).

 Voor een volledig overzicht raadpleeg de FAQ van Fedris.
 


 

Aanvraag beroepsziekte COVID-19 indienen
 

Bij het indienen van een aangifte voor een beroepsziekte COVID-19 vult u twee formulieren in:

 

Om uw dossier te kunnen afhandelen alsook te kunnen versnellen is het noodzakelijk om de volgende informatie aan het dossier toe te voegen:

 • positieve PCR-test of andere klinische bewijzen die besmetting met COVID-19 aantonen;

 • dienstrooster van de laatste veertien dagen voor het begin van de eerste symptomen;

 • beschrijving van de aard van de professionele activiteiten die uitgevoerd zijn de laatste veertien dagen voor het begin van de symptomen.

We dienen over deze informatie te beschikken om enige verwarring van COVID-19 met griep en /of verkoudheden uit te sluiten en beroepsrisico vast te stellen. Het is ook steeds mogelijk dat er nog bijkomende info wordt gevraagd.
 
Indien we niet over bovenstaande informatie beschikken zal enkel het dossier opgestart worden en zal u alsnog gecontacteerd worden om deze aanvullende informatie te bezorgen.
 UITBRAAK OP DE WERKVLOER

In december 2021 werd een nieuw Koninklijk besluit gepubliceerd. Dit KB omvat een nieuwe code (1.404.05) die is toegevoegd aan de officiële Belgische lijst van beroepsziekten en is geldig met terugwerkende kracht tot 18 mei 2020.

Wanneer er een uitbraak van COVID-19 op de werkvloer plaatsvond en u bent besmet geraakt met COVID-19 heeft u recht op erkenning van beroepsziekte.

We spreken van een uitbraak als alle onderstaande voorwaarden zijn vervuld:

 • Binnen een periode van 14 dagen waren er minstens vijf personen (niet noodzakelijk werknemers) die de ziekte COVID-19 hebben gehad.
 • Deze personen deelden dezelfde werkruimte, net zoals de getroffen werknemer.
 • Bij elke persoon is de besmetting bevestigd door een moleculaire test of een antigeentest (via laboratorium).
 • Alle positieve testen zijn afgelegd sinds 18 mei 2020.
 • Er is een epidemiologische samenhang tussen de bevestigde gevallen.
 • De arbeidsomstandigheden bevorderden de overdracht van het virus (geen afstand kunnen houden, slechte ventilatie...).
 

Om te bevestigen dat aan deze voorwaarden zijn voldaan,  nemen wij contact op met uw werkgever en betrokken arbeidsarts van de preventiedienst van uw bedrijf.

Denkt u dat u besmet bent geraakt tijdens een uitbraak op het werk en u recht hebt op een erkenning tot beroepsziekte? Dan kan u de volgende formulieren toevoegen bij uw aanvraag (BZ1/BZ2).

 Deze formulieren zijn noodzakelijk om uw aanvraag te behandelen. Indien u ze niet spontaan toevoegt bij de aanvraag, zullen wij deze informatie zelf opvragen.

Formulier