De ambulante zorgen in privépraktijken werden hervat op 4 mei 2020. Op deze pagina vindt u informatie over de aanpak en stand van zaken betreffende de levering van beschermingsmateriaal voor individuele zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg.

In de kijker:

  • Het is belangrijk dat u weet dat er een einde komt aan de verdeling van de maskers voor de ambulante zorg en dat de inschrijvingen op de lijst werden gesloten op 20 juni 2020.
  • De maskers die aan de gezondheidsbeoefenaars werden verdeeld, zijn getest volgens het ATP (Alternative Test Protocol) protocol van het FAGG.


Op deze pagina vindt u : 

De lijst van zorgverleners die zijn opgenomen in de laatste distributie voor ambulante zorg

In dit Excel-bestand* vindt u een lijst van alle ambulante zorgverleners die zich kenbaar hebben gemaakt voor  de deadline van 20 juni en zijn opgenomen om te genieten van de laatste levering. Deze laatste levering voor mensen die werden toegevoegd tot en met 20 juni zal worden gerealiseerd op het privé-adres en begint op 30 juli 2020.

*Deze lijst is ontwikkeld in overeenstemming met de principes van GDPR om het verkrijgen van beschermingsmiddelen door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, die werkzaam zijn in de ambulante zorg, te vergemakkelijken. Deze lijst zal worden bijgehouden op de site tot het einde van de leveringen.

Het schema van de verdelingen van de maskers voor de ambulante zorg

Hier zijn de ambulante gezondheidswerkers voor wie de distributie van de maskers is begonnen op 18 mei 2020.

De planning als volgt: de vrachtwagens verlaten het depot van defensie in de week die is aangekondigd om naar de verschillende provinciale depots te gaan. Bij aankomst in de provincies organiseert elke gouverneur de operationele verdeling van de maskers aan de professionals, volgens specifieke modaliteiten (gemeentes, hulpverleningszones of directe afhaling). Dit kan een paar dagen duren.

Week 16 - van 13 tot 19 april 2020

Tandartsen
Huisartsen
Thuisverpleegkundigen
Vroedvrouwen (thuis)
Kinsitherapeuten

Week 17 - van 20 tot 26 april 2020

Tandartsen

Week 20 - van 11 tot 17 mei  2020

Arts-specialisten met privépraktijk

Week 21 - van 18 tot 24 mei 2020

Huisartsen
Apothekers
Farmaceutisch-technisch assistenten
Thuisverpleegkundigen
Zorgkundigen
Vroedvrouwen

Week 22 - van 25 tot 31 mei 2020

Tandartsen
Mondhygiënisten
Podologen
Audiciens
Ergotherapeuten
Kinesitherapeuten

Week 23 - van 1  tot 7 juni 2020

Diëtisten
Logopedisten
Klinsche pyschologen en orthopedagogen
Zorgkundigen
Thuisverpleegkundigen

Week 31 - van 27 juli tot 3 augustus 2020

Laatste levering voor mensen die werden toegevoegd tot en met 20 juni via de mailbox gbbu-Covid requests
 

Contactgegevens

In geval van vragen, contacteer ons via:
gbbu-covidrequests@health.fgov.be