Met de afkondiging van het psychosociaal interventieplan (PSIP) hebben de psychosociaal managers (PSM) van FOD Volksgezondheid een psychosociale coördinatie opgezet in samenwerking met de deelstaten en psychosociale partners. Hieronder vindt u meer informatie om u te gidsen doorheen het psychosociale landschap.

Op deze pagina vindt u :

De nieuwsbrieven van het Psychosociaal coördinatiecomité Vlaanderen vindt u terug in de rubriek Document (hierboven deze pagina).

De communicatiecampagnes van Rode Kruis Vlaanderen in samenwerking met FOD Volksgezondheid en de Vlaamse Overheid

- voor de bevolking: Omgaan met stress in tijden van corona 
- voor de zorgverleners : Tips voor zorgverleners 

De  campagne kan breed verspreid worden aan de betrokken doelgroepen.

Eerste psychosociale hulp: waar vindt men dit?

In deze coronacrisis, kan het nuttig zijn te weten waar personen telefonisch of via het internet terecht kunnen wanneer zij nood hebben aan een luisterend oor.

- Voor informatie over psychosociale ondersteuning zie www.info-coronavirus.be. Doven of slechthorenden contacten het informatienummer via  de afstandstolkdienst van CAB Vlaanderen.
- Bij een dringende nood aan een opvanggesprek, vorm het nummer 106. Tele-Onthaal biedt u een luisterend oor.
- Voor kinderen, jongeren, vorm het nummer 102. Mail, chat, forum ook mogelijk : https://awel.be/.
- Om de zelfmoordlijn te contacteren, vorm het nummer 1813 of surf naar www.zelfmoord1813.be/.
- Om de hulplijn geweld te contacteren, vorm het nummer 1712 of surf naar https://1712.be/.
- Voor ouders: eerste hulp bij opvoedingsgevallen, vorm het nummer 078 15 00 10. http://www.opvoedingslijn.be/.
- Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken, vorm het nummer 018 15 10 20. https://www.druglijn.be/.
- Het ondersteuningsplatform voor zorgverleners: www.dezorgsamen.be
- Helpdesk Solentra voor vluchtelingen die Arabisch, Farsi of Dari spreken: (telefonisch of via Whatsapp)  alle werkdagen bereikbaar: 10h00-12h00 (Dari en Farsi) - 15h00-17h00 (Arabisch) op 0496/ 557262.  Flyer Helpdesk Solentra Vluchtelingen NL

Rouwen in tijden van COVID- 19

De huidige crisis bemoeilijkt het rouwproces voor nabestaanden nog extra (waardig afscheid nemen, eerbetoon, ..). De volgende initiatieven en websites bieden handvaten voor het bijstaan van naasten.

- De wegwijzer

- Afscheid nemen op afstand

- Kinderen informeren en betrekken bij het overlijden van een naaste in coronatijd

- Brochure “omgaan met overlijden tijdens de COVID19- crisis” (ook beschikbaar in het Frans en Duits)

-  www.wijrouwenmee.be : wil steun en troost bieden in deze moeilijke dagen. Want verdriet hoeft niet in quarantaine

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW): een belangrijke welzijnspartner voor organisaties

De externe preventiedienst blijft, ook in tijden van deze crisis, een aanspreekpunt voor welzijn op het werk, zowel voor werkgevers en leidinggevenden als voor individuele werknemers. Deze kunnen steeds in vertrouwen contact opnemen met hun EDPBW als ze ondersteuning nodig hebben in de persoonlijke werksituatie.  Werkgevers, HR-medewerkers, leidinggevenden en vertrouwenspersonen kunnen een beroep doen op de Externe preventiedienst voor advies over het bewaken en bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers, voor coaching van teams, zowel op de werkvloer als bij thuiswerk.

De contactgegevens van de EDPBW zijn terug te vinden in het arbeidsreglement, via leidinggevenden, vertrouwenspersonen en directie of via www.seed-connect.be.

Best practices

  • Veerkacht :

- Online-interventie mentale weerbaarheid (Ook in Frans en Engels beschikbaar via de website)
- Poster “Coping with stress during COVID-19” in andere talen: Frans, Engels, ArabischSpaans, Russisch
-
Brochure geestelijke gezondheid voor mensen met migratieachtergrond (in 7 talen)
- Vertaalde en ingesproken informatie en maatregelen in verband met COVID 19 (in 17 talen)
- Algemene brochure geestelijke gezondheid voor mensen met migratieachtergrond (in 7 talen)
- Tips voor doven van een dove psychotherapeute rond het omgaan met stress bij corona

  • Kinderen:

- Brochure “Hallo ik ben corona” (In Frans,  Engels en andere talen)
- "Hello I'm corona" in gebarentaal   
- “Moet ik bang zijn van het coronavirus” – Gids voor ouders en leerkrachten
- “De Corona’s op Gezinsvakantie” in gebarentaal  
- ‘My hero is you’: een kinderverhaal over COVID19 ontwikkeld door IASC, bestaande in Frans, Duits, Engels en 13 andere talen (aanvraag naar Nederlandse vertaling is ingediend)

  • Zorgverleners:

- Online snelcursus voor psychosociale hulpverleners/verantwoordelijken van personeel:
Psychosociale zorg en ondersteuning voor zorgverleners is in deze unieke omstandigheden erg belangrijk. Ze worden deze dagen geconfronteerd met veel stress en soms angst. Het Rode Kruis Vlaanderen heeft in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid een online snelcursus ontwikkeld om zorgverleners te helpen met deze uitdaging. De cursus richt zich op psychosociale hulpverleners of verantwoordelijken voor de zorg voor personeel. De nodige handvaten worden meegeven om psychosociale zorg te bieden in tijden van COVID-19 en focust specifiek om de zorg aan zorgverleners. 

- Een ondersteuningsplatform voor zorgverleners: www.dezorgsamen.be

  • Informatie voor psychologen:

- Terugbetalingsproject eerstelijnspsychologische zorg
- Psychologencommissie
- Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Nuttige links 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document

Contact information

Vind je als psychosociale hulpverlener niet wat je nodig hebt?
Laat het ons weten via psip-pips@health.fgov.be