Pilootproject ‘Crisiseenheden met inbegrip van case manager voor personen met een middelengebruik’

 

Dit pilootproject is ontstaan vanuit de vaststelling dat personen met middelengerelateerde stoornissen (zoals alcohol of illegale drugs) in momenten van nood, het vaakst worden opgevangen in de spoedgevallendiensten van ziekenhuizen.

In november 2002 werden negen crisiseenheden van vier bedden (omkaderd door een intensief multidisciplinair team) opgericht in de nabijheid van de algemene spoeddiensten.

Deze eenheden bieden een intensieve behandeling aan van korte duur (maximum vijf dagen), met de bedoeling de patiënt te stabiliseren, te motiveren en door te verwijzen naar andere diensten.

Aan elke crisiseenheid is een case manager verbonden. Deze heeft als taak de patiënt te begeleiden, een zorgtraject uit te tekenen en de continuïteit ervan te verzekeren.

Contactgegevens

Katia Huard
Medewerker Cel Drugs

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.14

Ilse Declercq
Medewerker Cel Drugs

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.07