Pilootproject ‘Crisiseenheden met inbegrip van case manager voor personen met een middelengebruik’

 

Dit pilootproject is ontstaan vanuit de vaststelling dat personen met middelengerelateerde stoornissen (zoals alcohol of illegale drugs) in momenten van nood, het vaakst worden opgevangen in de spoedgevallendiensten van ziekenhuizen.

In november 2002 werden zeven crisiseenheden van vier bedden (omkaderd door een intensief multidisciplinair team) en twee eenheden van zes bedden - opgericht in de nabijheid van de algemene spoeddiensten.

Deze eenheden bieden een intensieve behandeling aan van korte duur (maximum 5 dagen), met de bedoeling de patiënt te stabiliseren, te motiveren en door te verwijzen naar andere diensten.

Aan elke crisiseenheid is een case manager verbonden. Deze heeft als taak de patiënt te begeleiden, een zorgtraject uit te tekenen en de continuïteit ervan te verzekeren.

Contact information

Katia Huard
Medewerker Cel Drugs

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02/524.86.14

Ilse Declercq
Medewerker Cel Drugs

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02/524.86.07