Om het aandeel te berekenen  van duurzame biobrandstoffen in het gebruik van hernieuwbare energie dat bij de richtlijn 2009/28/EG aan België werd toegekend, moeten de loten biobrandstof die op de markt worden gebracht en hun duurzaamheidscriteria in een databank worden geregistreerd?.

Concreet laat de databank de volgende handelingen toe:

• Registratie van marktpartijen die de biobrandstoffen verhandelen of gebruiken (aanmaken van een online account).
Met de databank maken de marktpartijen die actief zijn in de productie en de invoer  van biobrandstoffen, en ook in de bijmenging van biobrandstoffen in fossiele brandstoffen, zich bekend door zich te registreren.
• Registratie van loten en transacties met loten en delen ervan.
Loten van biobrandstoffen die op de markt worden gebracht, worden in de databank geregistreerd. Daarna worden overboekingen gemaakt  (“partities”) naar de geregistreerde raffinaderijen en invoerders van petroleumproducten, die petroleumproducten verder bij de Belgische eindgebruiker brengen.
•  Levering van bewijzen dat de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen werden nageleefd.
Enkel de biobrandstoffen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria (vastgelegd in artikel 5 van het koninklijk besluit van 26/11/2011) kunnen gebruikt worden voor de verplichte bijmenging van minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen in volumes fossiele brandstoffen. Bij de registratie van loten van biobrandstoffen is het mogelijk om aan te geven of deze loten aan de duurzaamheidscriteria voldoen.

Praktisch

Link naar de databank: www.product-declaration.be.
Deze applicatie draait uitsluitend op webbrowser MOZILLA FIREFOX.

Voor meer informatie zie de “Handleiding” (bestaat enkel in het Engels) of contacteer ons per email: biofuel@milieu.belgie.be.