De snelle actie en de doeltreffende handelingen die gesteld worden vanaf de eerste minuten kunnen het verschil maken om een leven te redden. Vergeet nooit: u bent de eerste schakel in de keten van de dringende geneeskundige hulpverlening als u getuige bent van een ongeval. Daarom is het belangrijk om koelbloedig te blijven teneinde de aangestelde van de 100/112-centrale precieze informatie te kunnen geven. Zodra u alarm geslagen hebt, ontplooien de actoren de dringende geneeskundige hulpverlening.

De ziekenhuizen
De ziekenhuizen met een functie Gespecialiseerde Spoedgevallenzorg (GS) vangen de patiënten op die met de ziekenwagen toekomen. Zij beschikken over een geavanceerd team dat instaat voor de medische opvang van alle soorten spoedgevallen.

De andere partners
In geval van collectieve noodsituaties en risicomanifestaties heeft de FOD Volksgezondheid een strategisch partnership gesloten met een federale operator van wie de kwaliteit erkend is: het Belgische Rode Kruis. Het Rode Kruis staat in voor de logistieke ondersteuning, een aantal ambulancediensten en psychosociale interventieteams. Het Rode Kruis zet ook ondersteunende ambulances in wanneer de 100 overbelast is.

Andere actoren zijn ook de structuren die de spoedartsen en de verpleegkundigen gespecialiseerd in spoedgevallenzorg aan Nederlandstalige en Franstalige zijde van ons land verenigen.