Twee federale administraties nemen deel aan de werkzaamheden van de Overeenkomst inzake de Instandhouding van de Mariene Fauna en Flora van Antarctica (CAMLR).

Die publieke actoren zijn:

• de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
• de POD Wetenschapsbeleid.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de officiële vertegenwoordiger van België binnen de Commissie (CCAMLR). Die rol wordt verzekerd door de dienst Biodiversiteit & Governance van het DG Leefmilieu met de hulp en ondersteuning van de Dienst Marien Milieu van datzelfde DG.

De Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is de officiële vertegenwoordiger van België binnen het Wetenschappelijk Comité van de Overeenkomst (CCAMLR).