Onze economische welvaart en ons welzijn hangen af van de biodiversiteit. De biodiversiteit en de ecosystemen verschaffen ons tal van essentiële goederen en diensten (de zogenaamde ecosysteemdiensten) : van vruchtbare bodems tot productieve grond en zeeën, van zoet water en schone lucht tot bestuiving, overstromings- en klimaatbeheersing.

Tal van deze ecosysteemdiensten worden gebruikt alsof hun aanbod onbeperkt is. We springen ermee om alsof het om gratis goederen gaat. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met hun (economische) waarde en daarom worden ze nog steeds uitgeput of vervuild waardoor onze toekomst op lange termijn en onze weerstand tegen milieushocks in gevaar dreigen te komen.

60% van de ecosysteemdiensten van onze aarde zijn er in de afgelopen 50 jaar op achteruit gegaan.

In de Europese Unie wordt 88% van de visbestanden bevist boven de maximale duurzame opbrengsten en slechts 11% van de beschermde ecosystemen bevindt zich in relatief goede staat.

Om een aanbod op lange termijn van deze essentiële ecosysteemgoederen en -diensten te kunnen verzekeren, moeten we op een duurzame manier omgaan met ons natuurlijk kapitaal en het op een correcte manier naar waarde weten te schatten.