De  Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (PCDGH’s) verzamelen alle actoren van eenzelfde provincie teneinde de samenwerking en de goede werking van de dringende geneeskundige hulpverlening te verzekeren.

Tijdens de zittingen van de PCDGH worden de hulpmechanismen geanalyseerd. De leden houden toezicht op de opleiding voor hulpverleners-ambulanciers en bevorderen de samenwerking tussen de diensten en de personen die instaan voor de Dringende Geneeskundige Hulpverlening aan patiënten, zowel in een individuele of collectieve noodsituatie, als preventief bij risicomanifestaties of “rampenoefeningen”, waaraan de Federale Gezondheidsinspectie deelneemt.

De Commissie ziet ook toe op het goed beheer en de adequate verwerking van de medische oproepen aan de centra van het eenvormig oproepstelsel. De leden ervan moeten minstens één keer per jaar bijeenkomen. De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • de centra van het eenvormig oproepstelsel 112,
  • elke openbare en privé-ambulancedienst,
  • elke ziekenhuisspoeddienst (een arts),
  • elke mobiele urgentiegroep (een arts en een verpleegkundige),
  • elke huisartsenwachtdienst,
  • de hulpdienst van het Rode Kruis,
  • de provinciegouverneur, of de gouverneur zelf.

Elke PCDGH wordt voorgezeten door een Gezondheidsinspecteur