De controles die de Federale Milieu-Inspectie verricht, zijn bedoeld om een einde te maken aan gevaren en/of hinder die nadelig zijn voor gezondheid of milieu. Ze hebben ook een ontradend, educatief en preventief effect.

Daarnaast draagt het naleven van de wetgeving bij tot het scheppen van omstandigheden voor eerlijke concurrentie.

Meer bepaald controleert de Federale Milieu-Inspectie het in de handel brengen van:

... en verricht zij verschillende soorten controles op:

Daarnaast houdt de Federale Milieu-Inspectie toezicht op:

Wat is de aanleiding voor een controle? 
Hoe verloopt een controle? 
Welke vervolgingen en sancties kunnen er volgen in het geval van een inbreuk?

Andere soorten inspecties worden door de FOD georganiseerd, bijvoorbeeld voor: