De in 1946 ondertekende Internationale Conventie voor de regulering van de walvisvaart heeft als doel de walvisjacht te beperken. In het kader van deze Conventie werd daarom de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) opgericht die momenteel 88 Lidstaten telt. Hoewel de historische rol van de IWC het reglementeren van de jacht is, houdt ze zich intussen bezig met andere bedreigingen voor de walvisachtigen. Zij speelt een grote rol bij wetenschappelijk onderzoek, organiseert werkgroepen en formuleert aanbevelingen. Zij behandelt ook kwesties over de instandhouding van de walvis, die een aanzienlijk en steeds groter wordend deel van haar werkprogramma innemen.

De IWC beheert momenteel 13 soorten. Hoewel het voornamelijk gaat over grote walvisachtigen (walvissen), is de IWC sinds 1976 ook actief voor de kleine walvisachtigen. Om nieuwe soorten aan de Conventie toe te voegen is een politiek akkoord tussen de partijen noodzakelijk. Juridisch gezien zijn de kleine walvisachtigen niet expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van de IWC. Eén soort kleine walvisachtigen (de orka) wordt in het bijzonder door het moratorium op de commerciële vangst beschermd.

Momenteel zijn de leden van de IWC in twee kampen verdeeld: enerzijds, de Lidstaten  die niet op walvissen jagen en voor de instandhouding van de walvisachtigen zijn, en anderzijds, de Lidstaten die wel op walvissen jagen en voor de opheffing van het moratorium op de commerciële vangst ijveren.

De toekomst van de IWC, in het bijzonder van de Commissie ervan, maakt het voorwerp uit van een politiek debat dat nog steeds aan de gang is. Voor vele landen is het doden van walvissen nutteloos en vanuit ethisch oogpunt onaanvaardbaar geworden.

Website van de IWC: http://iwc.int/home
Jaarverslagen van de IWC : http://iwc.int/annual-reports